VÅRE TJENESTER OG PRODUKTER



Proff Kunder

Privat Kunder




HØYT FOKUS PÅ HMS

HMS er en sektor vi tar på alvor og vi jobber kontinuerlig med å utdanne våre medarbeidere i HMS arbeid.
I samarbeid med vårt forsikringsselskap og mindsphere har vi innført et nytt verktøy for å hjelpe oss nå våre mål innen HMS arbeid.

  • Sikkerhetsbevisst

  • Erfaren

  • Ansvarsfull

  • Løsningsorientert

VÅR MÅLSETNING INNEN VÅRT FAGFELT, ER Å LEDE AN, IKKE FØLGE ETTER.